UA-127887216-1
Lutz Studente Woonstelle
Lutz Building Student Apartments -Stellenbosch

Betalings/ Payments

Wanneer?

Verblyf is maandeliks vooruitbetaalbaar vir 12 maande op die 1 ste van die maand, dus die eerste betaling sal op 1 Desember geskied. 

Metodes:

1. Tjeks:               12 vooruitgedateerde tjeks, wat uitgemaak word aan  LUTZ BELEGGINGS TRUST vir die eerste van elke maand, vanaf 1 Desember 2017 tot en met 1 November 2018.

2.  Afrekorder/Stop order of eenmalige betalings:
      Rekeningbesonderhede vir 
        BANK :                                         ABSA, Stellenbosch
        BANK KODE :                               334-410
        REKENING NAAM :                       LUTZ BELEGGINGS TRUST
        REKENING NOMMER :                  4079241716
        TIPE REKENING :                         Tjek rekening
        BETALINGS :                                Maandeliks
        BETALINGS BEGIN OP :               1 Desember 2017
        LAASTE BETALING IS OP :          1 November 2018
        TOTALE AANTAL BETALINGS :      12

      U VERWYSING sal u van wees gevolg deur u kamernommer bv.  BothaW4k5

3. Afslag/Discount

 7% Discount if rent is paid in advance before 15 August 2017;

5% Discount if rent is paid in advance before 30 November 2017 


Die bewys van :
(i) die in-plek-stel van ‘n Aftrek Order of ‘n Eenmalige betaling, óf
(ii) die 12 vooruitgedateerde tjeks,
MOET aangeheg wees aan die oorspronklike Kontrakdokument wanneer u dit teruggee/-pos.