UA-127887216-1
Lutz Studente Woonstelle
Lutz Building Student Apartments -Stellenbosch

Indien u wil huur vir 2019, gaan soos volg te werk:

1. Skakel om te hoor of die kamer van u keuse steeds beskikbaar is.

2. Bespreek die kamer en ons stuur vir u die Kontrak plus addendums A en B. U het dan 24 uur kans om die Kontrak plus addendums A & B asook die Deposito by ons te kry.

2. 1  Deposito

2.2  Faks / epos die getekende Kontrak plus addendum A en B aan ons.

3. Sodra ons al bg. gekry het, is die Kontrak gevestig en die kamer is u s’n.

Should you like to lease for 2019, please do as follows:

1. Phone us so see if your choice of room is still available.

2. Reserve the room and we will send you the Contract and addendums A & B. We will hold it for 24 hours to give you time to pay the Deposit and give us the Contract plus addendums A & B.

2.1  The Deposit

2.2  Fax / email the signed Contract to us.

3. When we receive the above, a Contract has formed and your room is waiting for you.