UA-127887216-1
Lutz Studente Woonstelle
Lutz Building Student Apartments -Stellenbosch

Kontakinligting

Straat adres: 11 Victoria Street, Stellenbosch, 7600
Kantoor-ure: Maandag tot Vrydag 9h00 tot 13h00.

Om kamers te besigtig moet u asb afspraak maak voortydig.

Tel: 021 886 8831     Fax: 021 883 9594     Epos : verhurings@lbtrust.co.za

Posadres: Posbus 7315, STELLENBOSCH, 7599

Bankbesonderhede

LUTZ BELEGGINGS TRUST , Absa, Stellenbosch 443310, Rek no 4079241716